Training carers

TOTAL HOURS : 360 ( 120 ore teorie, 240 ore practica)

Acte necesare :

  • copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.)
  •  copie dupa certificatul de nastere
  •  copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele)
  •  copie dupa ultimul act de studii sau foaia matricola
  •  adeverinta medicala (specificat “clinic sanatos”)
Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii , respectiv absolventi a 8 clase in invatamantul de stat.
Scroll to Top